Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 25 2015

lifebyes
22:04
4601 f561 350
Reposted fromretaliate retaliate viamadziuula madziuula

November 24 2014

lifebyes
22:09
lifebyes
21:59
2408 7bed 350
lifebyes
21:52
lifebyes
21:50
0869 6d1f 350
Reposted fromretaliate retaliate viamuladhara muladhara
lifebyes
21:37
fat little cat <3
Reposted frombiru biru viacats cats

November 20 2014

lifebyes
21:39
6641 d0bd 350
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamarisette marisette
lifebyes
21:39
2161 8a48 350
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamarisette marisette

November 15 2014

lifebyes
22:25
6108 5fad 350
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viaguerriera guerriera
lifebyes
22:22
(32) tumblr
Reposted fromweightless weightless viapuella13 puella13
lifebyes
22:22
6141 2ff0 350
lifebyes
22:01
Wszystko, co dobre, od początku ostrzega cię końcem.
— Bisz - Zawleczki, nakrętki, kapsle
Reposted fromdeviate deviate viainyou inyou
21:58
8453 28eb 350
Reposted fromdroptheglasses droptheglasses viaeternia eternia
lifebyes
21:55

Gdy jest się pijaną, nie należy przepraszać za to,
że jest się pijaną. W końcu jednym z plusów bycia pijaną,
jest obojętność wobec faktu, że inni to widzą.

— Bridget Asher - Kwiaty od Artiego
lifebyes
21:52
3072 0586 350
lifebyes
21:52
3608 1429 350
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaweheartit weheartit
lifebyes
21:51
2221 00d8 350
Reposted fromjustMeee justMeee viaphilomath philomath
lifebyes
21:51
8919 7e42
Reposted fromIsven Isven viamadziuula madziuula
21:50
5050 b0f9 350
Reposted fromMadeleinex Madeleinex viamadziuula madziuula
lifebyes
21:36
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl