Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 15 2014

lifebyes
21:35
Postaw na siebie choć raz, zacznij dietę, spacery , ucz się i czytaj, zapominaj...
Reposted fromduuuli duuuli viaeternia eternia
lifebyes
21:34
Jeśli nie umiesz kochać siebie to wiecznie będziesz żebrać o czyjąś uwagę i akceptację. Jeśli nie umiesz kochać siebie, to nie dajesz sobie prawa do tego, aby być szczęśliwym. 
— B. Pawlikowska "Księga kodów podświadomości"
Reposted fromhiena hiena viaeternia eternia
lifebyes
21:32

November 05 2014

lifebyes
21:52
Martwi mnie to wszystko dookoła, pseudotrendy, pseudokierunek życia przez filtr Instagrama, płeć piękna udająca Barbie, wszyscy szukający ideałów, kawa w papierowym kubku za milion złotych, i słowa Łukasza Orbitowskiego, że naszymi autoretetami są gwiazdy pop wyglądające jak dziwki, narkomani z forsą i wykształceni debile.
— journalistka.pl
Reposted fromkyte kyte viapuella13 puella13
lifebyes
21:40
Zupy nie można przeglądać od tak. Nad repostami trzeba się zastanawiać. Czasem przeczytać post raz, czasem dziesięć żeby dotarło. Nie omijać. W najdłuższych tekstach jest najwięcej emocji 
Reposted fromhunsert hunsert vianieuciekaj nieuciekaj
lifebyes
14:04
0215 66de 350
Reposted fromweightless weightless viaguerriera guerriera

November 01 2014

lifebyes
22:05
lifebyes
22:02
7106 6a03 350
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viapanato panato

October 13 2014

lifebyes
19:28
lifebyes
19:15
8122 f8e3 350
Reposted fromcompanypfk companypfk viaalone-again alone-again
lifebyes
19:10
4108 7987 350
Reposted fromremeeember remeeember viaalone-again alone-again
lifebyes
19:09
lifebyes
18:56
9038 0f67 350
Reposted fromskatrix skatrix viaalone-again alone-again
lifebyes
18:54
7147 ee38 350
Reposted frommarzyciel marzyciel viaalone-again alone-again

October 09 2014

lifebyes
21:02
lifebyes
20:57
1925 e101 350
lifebyes
20:53
Facecie, jeśli kobieta w łóżku ma bieliznę,w której majtki pasują do stanika, wiedz ze to nie Ty zaciągnąłeś ją do łóżka, tylko ona Ciebie.
Reposted fromresort resort viate-de-bayas te-de-bayas

October 06 2014

lifebyes
19:04
7600 9d97 350
Reposted fromanuss anuss viarosewood rosewood
lifebyes
10:37
4486 bf61 350
Reposted fromkjuik kjuik vianatalkaaaa natalkaaaa

October 03 2014

lifebyes
18:26
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl