Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2019

lifebyes
11:57
3869 c72c 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lifebyes
11:57
2294 1750 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lifebyes
11:56
5448 89fa 350
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
lifebyes
11:56
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze

July 21 2019

lifebyes
14:51
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
lifebyes
14:50
7864 90ca 350
lifebyes
14:50
1475 778f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
lifebyes
14:49
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
lifebyes
14:48
Człowiek najchętniej rozmawia z samym sobą. Według mnie, nawet gdy z kimś rozmawia, w gruncie rzeczy rozmawia z samym sobą.
— Wiesław Myśliwski, "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromflesz flesz viadoubleespresso doubleespresso

July 22 2019

lifebyes
11:57
3869 c72c 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lifebyes
11:57
2294 1750 350
Reposted fromEtnigos Etnigos viaalexandrious alexandrious
lifebyes
11:56
5448 89fa 350
Reposted frompiehus piehus viaphilomath philomath
lifebyes
11:56
W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne.
— Listy na wyczerpanym papierze

July 21 2019

lifebyes
14:51
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
lifebyes
14:50
7864 90ca 350
lifebyes
14:50
1475 778f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
lifebyes
14:49
Wszyscy wbrew wszelkiemu prawdopodobieństwu liczymy na to, że zdarzy się coś niemożliwego.
— Khaled Hosseini – I góry odpowiedziały echem
lifebyes
14:51
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
lifebyes
14:50
7864 90ca 350
lifebyes
14:50
1475 778f 350
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl